ژیان و ناسنامه و به سه رهاتی زانا و ناودارانی کورد

 مامۆستا پیره مێرد

 ئه م  رۆژی ساڵی تازه یه نه ورۆزه هاته وه

جه ژنێکی ،کۆنی کورده و به خۆشی و به هاته وه

چه ند ساڵ گوڵی هیوای ئێمه بێ په ست بوو تاکوو پار

هه ر خوێنی لاوه کان بوو،گوڵی ئاڵی نه وبه هار

ئه و ره نگه سووره بوو که له ئاسۆی بڵندی کورد

مژده ی به یانی بۆگه لی دوور و نزیک ئه برد

نه ورۆز بوو ،ئاگرێکی وه های خسته جه رگه وه

لاوان به عه شق ،ئه چوون به ره و پیری مه رگه وه

ئه وه روژهه ڵات ،له به نده نی به رزی وڵاته وه

خوێنی شه هیده ره نگی شه فه ق شه وق ئه داته وه

تا ئێستا رووی نه داوه له تاریخی میلله تا

قه ڵغانی گووله سنگی کچان بێ له هه ڵمتا

پێی ناوێ،بۆشه هیدی وه ته ن شیوه ن گرین

نامرن ئه وانه ی له دڵی میلله تا ئه ژین

جه ژنی  نه ته وه یی کورد نه ورۆز له سه رجه م خه ڵکی کوردستان پێرۆزبێت.

مامۆستا وه فایی:

نه سیمی بادی نه ورۆزی شه میمی عه بهه ری هێنا

به ریدی عاشقان دیسا ن په یامی دولبه ری هێنا

نه وید ئه ی عاشقانی دڵ فیگار یار هاته سه ر خه نده

سه دایی بولبولان دیسان دره ختی گوڵ به ری هێنا

مه گه ر رووی که وته زولف و رووی حه بیبم بادی نه ورۆزی

حه یاتێکی به دونیا داوه بۆی گوڵ عه نبه ری هێنا

به فه تحی دڵ ده ڵێی یار زولف و سینه و رووی  وه ده ر ناوه

له نه سرین و گوڵ و سونبول  به هار هات له شکه ری هێنا

ده ڵێی چاوی منه هه وری به هاری ده م به ده م ده گری

ده ڵێی ئاهی منه به رقی دره خشان ئاوری هێنا

هه وا چوو پر به دامانی ده ر و ده شتان گوڵی کێشا

سه با هات پر به جێبی کۆهساران عه نبه ری هێنا

له به ر به زمی وه نه وشه و جوو و که ناران لاله په یدا بوو

به تاریکیی خزر بۆ چه شمه  شای ئه سکه نده ری هێنا

که ئیسلامی به هار فتوای جیهادی کافری ده ی دا

سنه وبه ر نێزه،گوڵشه ن گورزو،سۆسه ن خه نجه ری هێنا

نیسار ئه فشان به پا ئه ندازی سولتانی به هار هاتن

سه مه ن دیبا،شه قایق ئه تڵه سو،گوڵ مه خمه ری هێنا

له شایی داره گوڵ مه سنه د نشین بووهاته پشکۆتن

چه مه ن ته ختی زومه ررده د،تل یاقووت ئه فسه ری هێنا

له به زمی نێرگس و نه سرین به ده فعی چاوه زاری گوڵ

وه نه وشه ده سته ده سته عوودو،لاله مه جمه ری هێنا

له میخانه ی چه مه ن به زم وته ربیان گرت،قه ده ح نۆشان

شه قایه ق باده،زه نبه ق شیشه،نێرگس ساغه ری هێنا

له چه هچه ی سازو نه غمه ی عه نده لیبان سووت هه موو دونیا

سه دایی تارزه ن،ئاوازی خۆش خوان،ئاوری هێنا

حیکایاتی غه ریبه ی پێیه بولبول جومله خۆکردی

ده ڵێی چاپاری ئێران رۆژنامه ی ئه خته ری هێنا

به شه وقی روویی لاله وگوڵ له باغان وا چراغانه

ده ڵێی باغی جه نه ت ئه مساڵ به ری حۆرو په ری هێنا

له گوڵشه نداره یاحین مه ست و شادابی هه وای خۆشن

ده ڵێی ریزوانه بۆ ئه هلی به هه شتی که وسه ری هێنا

شکۆفه و گوڵ به عیشوه و خه نده ئارامی ده روونیان دا

به هار بۆخه سته کانی خۆی چ شیر و شککه ری هێنا؟

به زه رد و سوو ره وه  خه مڵیوه بۆ دامادی بولبول هات

وه ره ق (معجز)،ئه رز گوڵگۆنه،شه ونم زێوه ری هێنا

هه موو که س چاوه روانی لێک ده که ن وه ک سورمه یان دیبێ

مه گه ر بای سه با خاکی گوزاری دولبه ری هێنا

چ دولبه ر؟ئافتابی ماهروویان و شه که ر لیوان

که خه ندێکی به سه حرا گوڵ له ده ریا گه وهه ری هێنا

به بێ شاباشی سه ر به قسه ی "وه فای"گوڵ چرا نابێ

که بولبول هه ر زمانی هه ن هه نده په روانه ش سه ری هێنا

 

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و پنجم اسفند ۱۳۸۸ساعت 16:0  توسط مه حموود   |